Wednesday, December 26, 2007

Hat och kjærlighets filmprisutdeling del 2


[Voiceovermannen]: Tusen takk til Smashing Pumpkins, og ønsk nå hjertelig velkommen Albert og Herbert (Tomas von Brömssen och Sten-Åke Cederhök) for å dele ut prisen for årets morsomste film.
[Publikum]: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!
[Herbert]: Hva faen farsan! Hit til Norje ville ni aldri trodd at vi skulle va.
[Albert]: Jævligt otur at jag er død
[Herbert]: Faen och! Her er de nominerade: Lars von Triers Direktøren for det hele, Dani Levys Mein Führer - Den virkelig sanneste sannheten om Adolf Hitler, Roy Andersons Du levande, Dai nipponjin och Tommy Wirkolas Kill Buljo
[Albert och Herbert]: Vinnaren er Lars von Triers Direktøren for det hele
[Publikum]: Klapp, klapp, klapp
[Lars von Trier]: Tusen takk, fanden det er dårligt at du e død Albert, men ta det gode med det onde
[publikum]: TA DET GODE MED DET ONDE!

No comments: