Thursday, December 27, 2007

Hat og kjærlighets filmprisutdeling del 3


[voiceovermannen]: Da er vi igjen tilbake får å dele ut utdelingens tredje pris, årets beste asiatiske. Ønsk hjertelig velkommen til Bingbing Fan!
[publikum]: 'elkom!
[Bingbing Fan]:新闻快递, 报纸, 电台电视, 搜索引擎, 体育快讯
[publikum]: YIIIIIhhhhhhHHHHHOOOOOOOO!!!
[Bingbing Fan]: 文学城 · 在德国看世界 · 新雨丝 · 亦凡书库 · 曼宁中文: Kim Ki Duks Time, Kim Ki Duks Breath, Curse of the golden flower, A battel of wits, Park Chan-Wooks I´m a cyborg but that's ok
[publikum]: 国情报告
[Bingbing Fan]: 电台电视 Kim Ki Duks Breath
[publikum]: Happy happy! Joy joy!
[Bingbing Fan]: 闻快递, 报
[Kim Ki Duk]: キサイト翻訳の韓国語翻訳 ウェブページ翻訳サービスは
[Bingbing Fan]: 语种新闻
[Kim Ki Duk]: 韓国語から日本語へ、日本語か
[Bingbing Fan]: 国家新闻发
[Kim Ki Duk]: 韓国語へ、ウェブページを丸ごと翻訳するサービスです
[voiceovermannen]: Da er det nok snakk på asiatisk, så da lar vi heller Thurston Moore få spille litt.

No comments: