Tuesday, March 15, 2011

Kast de kommersielle selskapene ut av sykehjemsdriften!

Avsløringer av arbeids- og lønnsforholdene i Adecco-systemet er ikke overraskende, det er Høyre og Frp politikk i praksis.

Rødt mener at denne saken må brukes til å ta et oppgjør med ideologien om konkurranseutsetting og privatisering. Kravet vårt er enkelt: Kast de kommersielle selskapene ut av sykehjemsdriften! I neste omgang må kampen reises for å kaste slike selskaper ut av all offentlig virksomhet. Adecco-saken har fått mye oppmerksomhet fordi både Høyre -leder Erna Solberg og eldrebyråd Sylvi Listhaug (FrP) har framhevet Ammerudlunden sykehjem som et forbilledlig eksempel. I februar i fjor tok Sykepleierforbundet ut 44 ansatte ved de konkurranseutsatte sykehjemmene i Oslo i streik. Da forbundet fikk lønnsslippene fra sykepleierne viste det seg at 17 av dem, ved seks forskjellige sykehjem, tjente under minstelønna i Oslo kommune. Det fikk Erling Folkvord til å fremme forslag i bystyret om full gjennomgang av lønnsvilkårene ved de kommunale sykehjemmene som kommersielle selskaper driver. Men bystyreflertallet, bestående av Høyre, FrP, Venstre og KrF, sa nei. De slo seg til ro med forsikringer fra eldrebyråd Sylvi Listhaug (FrP) om at en slik kontroll allerede var i gang.

Forholdene som er avdekket, med opp til 84 timers arbeidsuke, ingen overtidsbetaling og overnatting i bomberom i kjelleren, er slavedrift. Rødt advarer mot å tro at dette er enkelttilfeller. Dette er en utvikling som har kommet gradvis over en del år, og som drives fram av sterke økonomiske interesser i allianse først og fremst med FrP og Høyre. De offentlige tjenestene undergraves og svekkes gjennom dårlig kommuneøkonomi. Dette skaper misnøye og legger grunnlaget for markedstenkningen. FrP og Høyre har vist seg som effektive døråpnere for private investorer som vil inn i disse tjenestene og tjene penger.

Erfaringen viser at i det øyeblikket vi slipper løs kommersielle selskaper som Adecco på pleietrengende eldre, barnevernsbarn eller rusavhengige, forandres tjenestene. Formålet blir overskudd for aksjonærene. Derfor går selskapene løs på de ansattes arbeidsforhold, lønns- og pensjonsvilkår. Dette fører til den rovdriften på de ansatte som media har avdekket, og det ødelegger kvaliteten på velferdstjenestene. Oslo er den kommunen der vi klarest ser konsekvensene av denne politikken til FrP og Høyre. En politikk som subsidierer rike investorer med våre skattepenger på bekostning av de ansatte og kvaliteten på tjenestene. De samme partiene har som mål, i samarbeid med NHO Service, å konkurranseutsette offentlige velferdstjenester i alle kommuner der de får mulighet til det. I fjor høst la organisasjonen For Velferdsstaten fram rapporten ”Sugerør i fellesskapets kasser”. Den viser at disse selskapene, som ofte er registrert i skatteparadis, har invadert både eldreomsorgen, barnevernet, rusomsorgen og barnehagene i stadig flere kommuner.

Rødt godtar ikke kommersielle sugerør i fellesskapets kasser. Vi godtar ikke at aksjeeiere og private investorer skal høste profitt på omsorg. Derfor vil vi hive ut de kommersielle selskapene, og har som en av våre hovedsaker i det kommende valget å motarbeide konkurranseutsetting og privatisering av offentlig velferd. Det holder ikke med all verdens kontrollrutiner for å følge opp disse selskapene. De driver for profitt, og da blir sosial dumping en av de nødvendige konsekvensene.