Tuesday, March 23, 2010

La Gratishaugen forbli gratis

Den nye storbakken i Holmenkollen har kosta Oslobefolkninga dyrt. Det opprinnelige budsjettet på under 600 millioner fikk en sprekk på over 1,2 milliarder. Regninga har gått til Oslos skattebetalere og har medført voldsomme kutt i breddeidretten. Under prøve-VM og under neste års VM er Gratishaugen, der publikum tidligere har kunnet ta oppstilling gratis, avviklet.

Gratishaugen var et fint tilbud til dem som kanskje ikke har råd til å unne seg de stive billettprisene i Holmenkollen. Det er ganske rått av politikerne å først forsyne seg med 1,2 milliarder mer av skattebetalernes penger enn forespeilet, for så å fjerne det ene gratistilbudet som eksisterte.

Holmenkollbakken er Oslo store stolthet og den er hele byens felleseie. At festlighetene i bakken skal være forbeholdt de som vil og har mulighet til å betale er smålig. Det er synd at stadig mer av fellesskapets eiendom blir underlagt bedriftsøkonomiske behov. Hva blir det neste? Må vi betale for å komme inn i Vigelandsparken til våren?

Sto på trykk i Dagsavisen 22. mars 2010

Tuesday, March 02, 2010

Maktarroganse fra helseministeren

Det er sjelden en ser et så voldsomt folkelig engasjement som vi har sett i kampen for å bevare Aker sykehus. Et enstemmig Oslo bystyre stemte for Rødts forslag om å be helseministeren gripe inn og avverge nedleggelsen.

Facebook-gruppa mot nedleggelse har passert 11.000 medlemmer og foreningen Aker Sykehus Venner har i løpet av kort tid samlet inn over 38.000 underskrifter for å sørge for at sykehuset skal bestå. Alle har appellert til helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen om å gripe inn og sørge for at befolkninga i Groruddalen fortsatt har et lokalt sykehustilbud. Det vil ikke Strøm Erichsen. Til Østlandssendingen sier hun "Den driften vi har i dag vil vi ikke se om to, tre år".

Helseministerens uvilje til å lytte til folkekravet om å bevare Aker sykehus er et eksempel på maktarroganse av det helt sjeldne slaget.

Avgjørelsen vitner om at avstanden mellom politikerne og vanlige folk blir stadig større. Det er dessuten en voldsom provokasjon mot Groruddalens befolkning og Oslo bystyre, som ikke bør gå upåaktet hen. I den siste Soria Moria-erklæringen står det svart på hvitt at ingen lokalsykehus skal legges ned. Likevel velger Strøm Erichsen å lytte til helsebyråkratene, og med fast hånd å sørge for at Groruddalen mister lokalsykehuset sitt.

Aker-saken har blitt nok et eksempel på de rødgrønne partienes utilstrekkelighet i møte med alminnelige folks behov.