Wednesday, December 27, 2006

God Jul og snart godt nytt år


Nå har det blitt en laaaang blogpause. Det var totalt ikke med vilje, men på grunn av julegavehandling, flytting og jobb, så blei det ikkje tid. Og så kom jula å da var det turen ut i ødemarka for å feire jul uten internett eller mobildekkning. Men pinnekjøttet, kalkunen og julesinka var god. Og gaver har jeg fått så masse av at ryggen min nesten brakk på vei hjem til sivilisasjonen.

Nå er man tilbake på jobb noen få dager før nytt år.

Ellers har Norsk Bibelinstitutt ønsket meg velkommen som deltager på deres brevkurs "Jeg søkte og jeg fant...". Så jeg tenkte å poste mitt svar på det første av de nitten brevene her på bloggen i løpet av de nærmeste dagene.

Friday, December 15, 2006

Kom igjen, la meg underholde deg


- Hælvete er borte og himmelen er her
- Da er det ingenting igjen å frykte
- Rist på ræva di og kom bort hit
- Skrik nå!
- I'M A BURNING EFFIGY!
- alt jeg pleide å være?
- Du er min empatistein
- Livet er for kort for å dø
- så skaff deg et alibi
- Himelen veit at mora di løy
- Så skill dine riktigheter fra dine feil
- Kom å syng en annerledes sang
- Vannkokkeren er satt på så ikke bruk lang tid
- Finn meg i gule sider
- Jeg vil være din stein av tid
- Du blir vurdert på grunnlag av dine kjepphester og dine rare fraser
- Lille Bob Pip har mista sauen sin
- han poppa en pille å falt i søvn
- Doggen er våt, og gresset er søt, kjære
- Hjernen din blir brent opp av de vannene du har
- Vi er generasjonen som skal bli hørt!
- Du er lei av lærerne dine, og skolen er pyton
- Du skal ikke bli som dine foreldre
- Han er kansje god, men er ute av sikte
- Men han kan ikke være her, så kom hit i kveld
- Her er stedet der følelsene vokser
- Du må bli høy, før du kan smake det lave
- Kom igjen, la meg underholde deg........

Tuesday, December 12, 2006

Tre ting å gjøre på en tirsdag


Jeg har blitt mye flinkere til å lage små lister over hva jeg må få gjort i løpet av arbeidsdagen. Og det beste er at jeg som regel klarer å komme meg i gjennom den. Men her kommer 3 ikke jobb ting man kan gjøre på en tirsdag:

1. Tiramteateret er i kamp mot LordXtordenbloggen. Så gå å stem på Tiram fordi hu har den beste bloggen. Hu har fornufftige folkeopplysnings stoff om gaffateip, mens LordX er en av de teiteste bloggerne jeg noensinne har lest....

2. Margreth Olin vil veldig gjerne gi regjeringa en julegave. Så hun samler inn underskrifter for en mer human utenlendingslov. Så hvis du kunne hjelpe henne med dette så besøk nestekjærlighet

3. Bake lussekatter. I morgen er det Lucia, så hvis du har med hjemmebakst til din arbeidsplass blir du helt sikkert årets helt.....

Friday, December 08, 2006

En mur gjennom Oslo


Til nå har 28610 signert mot Bjørvikamuren. Dette er en mur som skal stjele utsikten fra stor deler av Oslo, og skjerme Opera-elskere fra Østkantens pøbelvelde. Det er jo trist nok at det som en gang var Nordens største havn forsvinner. I tillegg skal de bygge en mur med høyhus som på det høyeste blir 22 boligetasjer.


Hvis vi går tilbake i tida å ser hvordan denne muren har blitt til. Så vedtok bystyret i 2001 (mot RVs stemmer) at Bjørvikautbygginga skal styres av prinsippet om å "sikre eierne en høyest muylig verdistigning på eiendommene", seinere i 2003 vedtok Bystyre (igjen mot RV og noen uavhengiges stemmer) at denne Bjørvika muren skulle bygges. Dette på tross av at det hadde kommet mange høringsutalelser som var negativ til denne Bjørvikareguleringen.


Forsatt bør nå politikere snu før det er forseint. Gå sammen om en ny regulering av Bjørvika, uten en mur mellom fjord og folk. Mange vil jo innvende hva vil da utbyggerne si når de får bygd mindre enn ønsket. Når det blir i strid med overnevte vedtak fra 2001. Da bør vi ta en titt på hvem som bygger ut. Det er selskapet OSU (Oslo S Utvikling) eid av Rom Eiendom AS 33,33%, Entra Eiendom AS 33,34 % og Linstow Eiendom AS 33,33%. Linstow er det eneste selskapet som er privat og eies i siste instans av A. Wilhelmsen. Men Rom eies 100% av NSB og Entra 100 % av Nærings- og handelsdepartementet. Det er mao. staten som er dominerende eier og som krever fortjeneste av statens eiendom. Det betyr at regjeringa kan gripe inn. Dag Terje Andersen og Liv Signe Navarsete kan gi direktiver til selskapene.


Så hvis Bystyre og Regjering vil Oslos befolknings beste, så hør på hva de har og si. Stopp Bjørvika muren nå!


Signer protesten her!


Tuesday, December 05, 2006

Statsbygninga


av Marcus Thrane

I menneskeslektens barndom eksisterte ingen sivilisasjon og ingen statsforfatning eller statsbygning; menneskene hadde enda ikke noe begrep for eiendom og penger. Alle måte arbeide for å få mat, og det var ingen synderlig forskjel på menneskene. Men så framsto noen gjerrige og dovne mennesker, der hadde større lyst til å nyte frukten av andres arbeide, enn å sjøl arbeide, og disse menneskene kaldte seg for konger og prester. Men det gikk enda ganske godt. Men så fikk fler og fler lyst til å leve på samme måte, og de innsmigra seg hos kongene og ble kaldt embetsmenn. Nå ble trykket verre; men det gikk enda an. Men så tok lysten til å væra unyttig overhånd, og fler og fler begynte å kreve samme rett, og for å få den, førte de krig mot konger og embedtsmenn, og de kalte sin kamp for en frihetskamp, og de ble svært berømte, og konge og embetsmenn ble nødt til å dele makta med disse nye røverne, som ble kaldt borgerskap, proprietærer og pengemenn; og først nå begynte trykket å bli riktig sterkt for i sitt ansikt svettet den arbeidende folk.

Overstående bilde er en 4 etasjers byggning, og forestiller nåtidens statsbyggning. I nederste etasje står arbeideren; oppå hans skuldre, i andre etasje borgerskapet og pengeveldet; oppå disse står embetsmennene, og aller øverst kongeveldet. Santnok trykker kongen embetsmennene, men de holder seg skadeløse på borgerskapet, som klager svært over trykket, men har da rett og makt nok til å holde seg skadeløse på nederste etasje hos arbeidern; og disse er det, som til syvende og sist må bære hele byrden. Arbeider! Betrakt denne bygning, og betenk hviket tårn av tærende mennesker du har på dine skuldre! Og likevel betragtes du som ett halvt dyr, som ingen menninger må ha, enda det er dine sterke skuldre aleine den hele byggning hviler. Var de høyere ikke aldeles blinde av overmot og inbildskhet, så ville de så hurtig som mulig blitt enige om å straks møtekomme dine rop om lettelser; sett at arbeiderne ikke lengre holdt ut; sett at de kasta seg ned eller løp vekk; o vee! da faller kongen, embedtsmenn, borgerskap og pengemenn hulter til bulter ned fra sin høyde, og alle ville komme på samme trinn! - At dette store fall om kort tid vil foregå, er vist; men pass på arbeider! se til at ikke dine undertrykkeres fall blir så sterkt og plutselig, at de i deres fall knuser deg sjøl.