Wednesday, December 03, 2008

RocknRolla

People ask the question... what's a RocknRolla? And I tell 'em - it's not about drugs, drums, and hospital drips, oh no. There's more there than that, my friend. We all like a bit of the good life - some the money, some the drugs, other the sex game, the glamour, or the fame. But a RocknRolla, oh, he's different. Why? Because a real RocknRolla wants the fucking lot.

Guy Ritchie vant våre komersielle hjerter med Lock, Stock and Two Smoking Barrels og det er kansje den største svakheten til RocknRolla. Vi kjenner igjen alle grepene fra Guy Ritchies tidligere filmer. Men denne vil jeg nok si er den tøffeste til nå.

I'm dead Pete. Dead people don't like company.

Hvis man skal prøve å se igjenom de 120 prosentene dette er av ren underholdning, er dette en film som graver dypere i det brittiske samfunnet. Filmen peker på Londons eiendomsmarked, de russiske "oligarkenes" inntog i og utenfor den hvite økonomien og den hetroseksuelle mannens frykt for det homoseksuelle.

If a slap don't work, you cut 'em or you pay 'em, but you keep your receipts, cos this ain't the Mafia.

Det er alltid en utfordring å fortelle om handlingen i en film der vi ser den fra så pass mange vinkler. Men la meg prøve. Archie jobber for Lennie Cole som har blitt en av Londons mektigste menn ved å kontrollere hele kjeden fra utbyggere, til byråkrater, kommunepolitikkere, jurister med mer i Londons byggebransje. The Wildbunch blir lurt trill rundt av Lennie Cole og ender opp med å skylde ham en betydelig sum £. Lennie Cole igjen er ikke mannen som har føringen i forretnings verden når han skal handle med en Russisk fotballageier. Russeren har en utro tjener som tilfeldigvis kjenner The Wildbunch. Og oppi det hele er lykkemaleriet til russeren på avveie. totalt kaos: JA, total underholdning:JA

Johnny Quid: You see that pack of Virginia killing sticks on the end of the piano?
Pete: Yes.
Johnny Quid: All you need to know about life is retained in those four walls. You will notice that one of your personalities is seduced by the illusions of grandeur - the gold packet of king size with a regal insignia, an attractive implication towards grandeur and wealth, the subtle suggestion that cigarettes are indeed your royal and loyal friends, and that, Pete, is a lie.
Johnny Quid: Your other personality is trying to draw your attention to the flip side of the discussion, written in boring bold black and white, it's a statement that these neat little sergeants of death and in fact trying to kill you and that, Pete, is the truth.
Johnny Quid: Oh, beauty is a beguiling call to death and i'm addicted to the sweet pitch of its siren.
Johnny Quid: That that starts sweet ends bitter, and that which starts bitter ends sweet.
Johnny Quid: That is why you and i love the drugs and that is also why I cannot give that painting back. now please, pass me a light.
Pete: Oh you are something special, Mr johnny quid.

No comments: