Thursday, January 10, 2008

Tilbake til start?


Skal du være med å skape en ny radikal bevegelse i Norge i 2008 bør du lese Tilbake til start? av Harald Berntsen.

Harald Berntsen har skrevet en 260 siders pamflett over arbeiderbevegelsens historie fra 1907-2007. Han går lynraskt gjennom historia men bak vært ord han har skrevet ligger et politisk budskap. Framstillinga av arbeiderhistoria må vel sies å være litt subjektiv, men det gjør ganske lite med tanke på at det er politikk Berntsen prøver å formidle og ikke historie.

Den norske arbeiderbevegelse har gjennom de siste hundre åra vært den viktigste bevegelsen for å forstå Norge. Desverre har ikke denne bevegelsen gjennomført sitt opprinnelige mål: avskaffelsen av kapitalismen, og bygge et sosialistisk samfunn. Berntsen klarer å tegne et tydeligere bilde enn mange andre om hvordan DNA snudde fra å være revolusjonære antikapitalister til å bli USA sin beste venn.

Utfordringene Berntsen trekker fram i sin bok er mange. Mest oppmerksomhet har vel det at han sier rett ut at Frp er fascistisk. Etter min mening har Berntsen helt rett når han skriver "I likhet med sine historiske forløpere og nåværende partier i andre land som Frp står nærmest... ...nesten i stand til å innta ethvert standpunkt som vil innbringe økt oppsluttning - untatt ett: Å anerkjenne klassemotsetninga mellom arbeidere og kapitalister - og dermed klassekampen mellom disse - i det moderne kapitalistiske samfunnet. Partiet står urokkelig på at den enkelte arbeidsgiver og "hans" arbeidere har felles interesser mot andre arbeidsgivere og arbeidere, og norske arbeidsgivere og arbeidere mot andre lands. Og vil ikke arbeiderne godta dette, skal de med ulike statsgrep tvinges til det. Dette er kjernen i all fascisme før og nå".

Berntsen peker avsluttningsvis på behovet for internasjonal klassesolidaritet. Arbeiderbevegelsen må bygge klassesamhold som forsvar mot den sosiale dumpinga vi ser i flere og flere bransjer. Desverre hopper Berntsen over nesten hele offentlig sektor, men hvis han hadde tatt de med hadde bare budskapet blitt enda klarere. Hvis vi skal sikre at ikke hele tariffsystemet rakner, må vi igjen komme både faglig og politisk igjen på offensiven mot sosial dumping og mot Frp.


Musikk under denne bloggposten: Cloroform - Scrawl

1 comment:

Admiral_Gringo said...

Ikke glem at eldreomsorgen i Norge også har store deler av arbeiderklassen i landet sysselsatt, selv om eldreomsorgens gruvehjelmfaktor er lav.

Her synes jeg arbeiderbevegelsen er temmelig døve og blinde, billedelig talt.

Å støvsuge U-landene for faglært arbeidskraft innen helsefagene, er ikke "antirasisme" som det fremstilles som, men tvert imot en slags helseimperialisme til fordel for de rike nasjoners innbyggere.

Jeg er ganske pessimistisk i forhold til utsiktene til å få aksept for mitt syn i denne saken.
Hver gang temaet blir tatt opp, pleier sosialister flest å tvangsinnmelde meg i Fremskrittspartiet.

Nevnte FRP er ikke fascister synes jeg. En bedre beskrivelse er fascistoid, fascistlignende, og høirepopulisme passer også på FRP.