Monday, January 07, 2008

Er vi alle kriminelle?


Et nytt EU-direktiv har blitt vedtatt uten større ofentlig debatt. Jeg vil først takke Virrvarr for å gjøre meg oppmerksom på det. EUs datalagringsdirektiv trådde i kraft 1 januar 2008. I artikkel 1 presiserer at direktivet gjelder alvorlig kriminalitet: De skriver at denne artikkelen er sentral ifh. til hvordan man skal tolke direktivets innføring i norsk lovverk. Her skriver de blant annet at «erfaring fra andre europeiske land tilsier at det er en fare for utglidning av virkeområdet.»

Datalagringsdirektivet (EU-direktiv 2006/24/EC) innebærer langtidslagring av opplysninger om hvem du ringer, hvor lenge samtalen varer, hvor samtalepartene befinner seg, og når samtalen finner sted. Det skal også lagres opplysninger om hvem folk sender og mottar e-post
fra, og når de er tilkoblet internett. Lagringstiden skal være minimum på seks måneder, og maksimalt 24 måneder.

Dette innebærer at rettstatsprinsippene er snud offisielt på hode. Nå skal alle behandles som potensielle kriminelle til det motsatte er bevist.

Ellers oppfordrer jeg alle til å demonstrere mot grunnlovsendring i morgen kl 18 utenfor stortinget!

1 comment:

Admiral_Gringo said...

Skyldig.
Inntil det motsatte er bevist...