Sunday, January 20, 2008

lønnsøkning og renta


På forsida av nettavisen kan vi igjen lese propaganda mot lønnsøkninger ved årets oppgjør. Finansfolkene gjentar og gjentar at hvis man får for store lønnsøkninger så kommer sentralbanksjef Svein Gjerdem til å øke renta. De håper vel på at arbeidsfolk skal glemme alle de millionene som rikfolk donerer til seg sjølv, og bli beskymra for renta isteden.

Sannheten om renta og lønnsoppgjøret er at sentralbanksjefen har en politisk oppgave i å straffe arbeidsfolk når de krever for mye. For det er arbeidsfolk som må betale, for at rikfolk nekter for styring i økonomien. Og det er arbeidsfolk som skal disiplineres til å være nøysome.

Kansje på tide å gi sentralbanksjefen og norges kapitalister et spark bak!

1 comment:

Anonymous said...

Indeed, Jokke, indeed!

Likevel tror jeg ikke sentralbanksjefen har guts nok til å presse på renta sånn, da han er "litt" pressa av kaoset på børsen som på mange måter tvinger ham til å heller sette renta ned.

Uansett er ikke årets kamp lønninger, årets kamp er fortsatt rett på AFP!

Forresten, har skifta adresse. Du finner meg nå på; http://www.comradearnfinn.wordpress.com