Monday, January 14, 2008

Rødt, Rødere, Rødest


Dette er en oppsumering av 2008. Ikke for mitt kjære parti Rødt, men for verdens børser. Oslo Børs er en av de som er hardest rammet i verden. E24 spør om når vi når bunnen. Økonomisk rapport melder at Oslo børs har falt med 10 % siden nyttår.

Denne økonmiske "uroen" har sammenheng med den raske handelen på verdens børser for å oppnå rask profitt. Og at man ikke lengre trenger å være marxist for å se at den amerikanske økonomien er en oppblåst boble. Dette fører til ekstra sterke spekulasjonsbølger i økonomien. Og få spekulanter ønsker å være med på nedgangene. De tar ut gevinstene mens de er der og hopper på neste prosjekt. Tydeligst ser vi dette på de store valuttaforflyttningene i det siste.

Selvsagt er det gledelig for en kommunist å lese at Fredriksen tapte 1,7 milliarder på onsdag. Men erfaringsmessig så er det nok arbeidsfolk som må betale for kapitalens kriser. Det må jo nevnes at denne krisa kan nok utsettes litt, og at børsene bedrer seg om en uke. Jeg hadde i utgangspunkt ikke regna med disse problemene i økonomien før om 6 til 12 måneder. Det blir spennende å følge med på børsen framover.

1 comment:

Admiral_Gringo said...

Tapte Fredriksen 1.7 milliarder?
Åhåhåhå - der ble dagen reddet!