Wednesday, February 20, 2008

Kristelig Fagforening er gammaldags


På onsdag fikk vi Norge en knall gul "fagforening" Kristelig Fagforening. Foreningen skal basere sitt virke på andre arbeidsmetoder enn de øvrige fagforbundene. Det blir ingen tillitsvalgte, ingen klubber, ingen lønnskamp og ingen streikevirksomhet. Fordi de synes dette er gammaldags. Men det som virkelig er gammaldags er såkalte kristelige arbeider- eller fagforeninger, som skal passe på at det ikke blir drevet klassekamp eller synd mot Gud.

Kristelig Fagforening er en gjennopplivning fra arbeiderbevegelsens barndomsår da "samfunnstøtter" tok initiativ til "arbeiderforeninger" som et alternativ til den vokesende og kjempende arbeiderbevegelsen. I de disse foreningene kunne man kansje få lov til å låne seg en bok eller høre på foredrag med godkjentstempel fra kirka.

Men som vi alle veit hadde ikke disse foreningene livets rett etterhvert som arbeiderklassen og dens kampvilje vokste. Behovet for å organisere seg sammen med andre arbeidere for å sloss for bedre lønn, arbeidsvilkår og ett fritt sosialistisk samfunn, knuste grunnlaget for disse kristen gule foreningene.

Jeg tror, mener og veit at fortsatt idag har vi behov for tillitsvalgte, klubber, lønnskamp og streikevirksomhet. AFP-kampen ved årets tariff oppgjør synligjør behovet for en fortsatt kjempende arbeiderbevegelse. Kampvillige fagforeninger og en samfunnsvisjon som setter de som skaper verdiene i sentrum trengs for å bevise at gult aldri har vært kult.

2 comments:

Åge Matre said...

Du var nok litt rask i din historiebeskrivelse. Kriselig fagbevegelse er en avdeling av Danske kristelig fagbevægelse som faktisk har eksistert siden 1899. Fagforeningen har i dag 100.000 medlemmer og er danmarks 5- største fagforening. Kristlige fagforeninger står også sterkt i flere auropeiske land.

Vennlig hilsen
Åge Matre
Daglig leder
Kristelig Fagforening

jokke said...

Ja kortfatta var historiebeskrivelsen. Men idemessig er det tydelige spor tilbake til f.eks. Honoratus Halling i Norge, likemye som et spor til utlandet etter min mening.