Wednesday, October 04, 2006

Smakløs sekterisme


Rød Ungdoms leder Mimir, har i sin blogg rast over venstresida dårlige kles- og musikksmak i to innlegg. Men i sitt forsøk på å framstå som mere "normal", "en del av folk flest", så bomer han totalt. Det er sant at det ikke er noe mer eller mindre revolusjonært å kle seg som punker eller å kle seg som hiphoper eller å kle seg som Blærumsgutt. Men så å gå ut å spy ut galle mot alle som man synes på venstresida kler seg stygt, er å bomme totalt. Da bytter man i værste fall en sort for sekterisme (Vi må bare se helt frika ut, ellers er vi ikke radikale nok) med en annen (Vi må kle oss som arbeidsfolk eller så blir det aldri revolusjon)

Det å være revolusjonær eller kommunist handler sjølvsagt litt om klesstil og musikksmak. Får det er ikke alltid like kult å høre på dønn reaksjonær musikk eller ha klær som er lite funksjonelle når du skal klistre plakater. Men først å fremst handler det om en ide. En ide om et samfunn uten klasser, med frihet og likhet, et oppløst patriarkat og at alle gir etter evne og får etter behov. Og den ideen kan man ha uannsett hvordan man foretrekker å gå kledd.

Til slutt kan det jo gå ann å lære av giraffene

28 comments:

Tarjei said...

At leiaren i Raud Ungdom går ut mot alternativ kles- og musikksmak er neppe noko nytt under sola, akkurat. Eg meiner, dette utspelet kunne kome når som helst dei siste 35 åra, og har vel gjort det òg. Dvs. i tidlegare tider hadde det vel kanskje følgt med eit direktiv ...

Tiram said...

Ord :)

Lars A. said...

Jeg mener dette er litt vanskelig.

På den ene siden mener jeg Mimir bommer totalt. I dyrkingen av en "arbeiderkultur" ender man fort opp i en nasjonal-sjåvinistisk forståelse av arbeiderklassen som "bra i seg selv". For meg virker dette som en slags dårlig etteraping av tredje venstre-folkas prat om arbeiderklassen og FRP.

På den andre siden, Jokke, mener jeg du ender opp som kulturrelativist. All kultur er ikke bra og det er ikke det samme hvordan man kler eller oppfører seg. Jeg er for motkultur, ikke alternativ kultur.

Jeg mener for eksempel blitz-miljøet på sitt beste var Reclaim the Streets. Man gjorde et forsøk på å identifisere seg med ungdomskultur og fylle det med politisk innhold. Det er noe helt annet enn å "kle seg radikalt", noe jeg mener er politisk helt feil.En annen sak er at politisk parti nok ikke alltid er det beste stedet å diskutere klessmak :-)

Kamerat Kjetil said...

Raud Ungdom sitt forsøk på å verta "mainstream" er ein viktig del av det eg ikkje likar med organisasjonen si utvikling. Det er ikkje mainstream å studera Marx, difor vil ikkje dei raude ungdommane gjera det. Det er ikkje mainstream å ha politiske meiningar om folk sitt privatliv, difor vil ikkje Raud Ungdom ha meiningar om det.

Og det er ikkje mainstream å kle seg "radikalt", difor vil ikkje Mimir gjera det.

RU har ein fobi mot å vera annleis. Men kommunistar MÅ vera annleis i eit kapitalistisk og individualistisk samfunn!

Anonymous said...

hva forventer du deg av en som liker å skjekke op p14 år gamle jenter ved å skjenke de?

erik

Anonymous said...

Hi, i was looking over your blog and didn't
quite find what I was looking for. I'm looking for
different ways to earn money... I did find this though...
a place where you can make some nice extra cash secret shopping.
I made over $900 last month having fun!
make extra money

Anonymous said...

Hi, i was looking over your blog and didn't
quite find what I was looking for. I'm looking for
different ways to earn money... I did find this though...
a place where you can make some nice extra cash secret shopping.
I made over $900 last month having fun!
make extra money

jokke said...

takk for kommentarer...
tarjei: ikke alt som man kunne gjort for 35 år sida er det noe poeng i å gjenta.

lars a: Jeg er ikke uenig at mot-kultur er noe man er for, og at alternativ kultur er noe annet. Sjølvsagt har kulturen forskjellige ideologiske ideer i seg. Kle-smak og musikksmak er jo bare biter av kultur. Men jeg tror det ikke er et politisk parti sin oppgave å fordømme eller hylle enkelte klesstiller, eller musikkstiller. Da vil partiet bli ganske sekterisk.

kamerat kjetil: Folket er i stor grad annerledes enn normen. Men ser det ikke som noe mål for kommunister å være noe mer annerledes enn mange andre.

sjur sævik said...

flott post jokke!

Lars A. said...

Hei Jokke. Ja, et parti er ikke det mest egnede redskapet til å diskutere klessmak, det er riktig. Men samtidig:Den norske arbeiderbevegelsen (da den var en arbeiderbevegelse) var alltid en motkulturell bevegelse. Dette kommer man seg ikke unna. Derfor syns jeg det er feil å avvise Mimirs utspill, men heller ta en debatt om innhold.

tarjei said...

Lars A: Det spørst når du set grensa, sjølvsagt. Lenge har jo arbeidarrørsla hatt som politikk å distribuera den sentrale, (borgarlege) kulturen.

Lars A. said...

Hallo Tarjei! :-) Jeg sa "da den var en arbeiderbevegelse". Altså, ganske lenge siden.

Kamerat Kjetil said...

Nei, sjølvsagt. Det å vera annleis er jo ikkje noko mål i seg sjølv. Det er frykta for å vera annleis eg reagerar på, ikkje Mimir sine personlege preferansar og smak.

Eg har aldri opplevd det som vanskeleg å kle meg streit i radikale miljø. Så eg skjønar ikkje heilt kva Mimir vil, anna enn å dytta sin eigen personlege smak på andre.

Tarjei said...

Hei, Lars! Eg kan då lesa, men eg er ikkje heilt sikker på at eg er samd. Heilt frå starten godtok arbeidarrørsla hegemoniet til mykje i den borgarlege norsk-danske kulturen.

Lars A. said...

Hei Tarjei! Det tror jeg nok du har rett i. Men arbeiderbevegelsen var fortsatt en motkulturell bevegelse for eksempel i alkoholspøsrmålet, delvis den litterære tradisjonen, mv.

jokke said...

Tarjei og Lars a: får å være helt presis så bør man nok skille arbeiderbevegelsen opp i flere katogorier både politisk,historisk og organisatorisk. Men det er jo ivirkeligheten det man har akademi til og ikke blogger.

tarjei said...

Jokke, eg har ei akademisk innstelling til det meste eg gjer her i livet ;-)

Lars A. said...

Man kan godt stille opp arbeiderbevegelsen i flere faser Jokke. Men jeg har fortsatt helt rett :-)

Hydrocodone said...

4KEVY1 The best blog you have!

auto insurance company said...

zgo4rX Hello all!

amalfi coast private tour said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

fioricet watson said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

rheumatoid arthritis celebrex said...

Please write anything else!

list of insurance company in the united states said...

Wonderful blog.

long term side effects from said...

Hello all!

long term affects said...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

phentermine message board said...

Thanks to author.

JohnBraun said...

kapdUB write more, thanks.