Wednesday, October 18, 2006

Globaliseringskonferansen 2007


Nå til helga er det globaliseringskonferanse igjen....
.... I den forbinelse kommer en liten guide til noe av det fantastisk spennende du kan få med deg!

Fredag 20.10 kl10-12

Er en alternativ bærekraftig økonomisk utvikling mulig innenfor et frihandelsregime?
Case: Den bolivarianske republikk av Venezuela

Gitt problemstillingen; Er en alternativ bærekraftig økonomisk utvikling mulig innenfor et frihandelsregime?, søker seminaret å sette søkelys på Den bolivarianske republikken Venezuela. Det drøftets hvorvidt den bolivarianske modell og ideologi kan være en alternativ måte å bygge samarbeid og integrasjon i regionen på.

Innledere: Olaf Svorstøl, Circulos Bolivarianos de Noruega (CB), Eirik Vold, Latin-Amerikagruppene, Carlos Escarrá Malavé, nestleder i Utenrikskomiteen i Venezuelas nasjonalforsamling (ikke bekreftet)

Arrangør: Latin-Amerikagruppene, RV, SU, Circulos Bolivarianos de Noruega Sted: Sal D


Fredag 13.30-1530 Fri flyt - om EUs Tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping
EUs statsledere har kommet med et forslag til Tjenestedirektiv som skal behandles før jul. Hensikten er å øke konkurransen i et voksende tjenestemarked. Soria Moria-erklæringen åpner for at Norge kan benytte seg av vetoretten i EØS-avtalen dersom direktivet vil føre til sosial dumping. Stormøtet vil belyse ulike sider av EUs tjenestedirektiv.
Innledere: Christophe Ventura, Attac Frankrike, Eva.-Britt Svensson, EU parlamentsmedlem, Kartika Liotard, det nederlandske sosialistpartiet, Stein Kristiansen, nestleder Handel&Kontor, Roar Eilertsen, De Facto.
Arrangør: Nei til EU, For Velferdsstaten og Attac
Sted: Sal B

Fredag 1600-1800

Er en annen venstreside mulig ? Vi trenger å utvikle en sterk og radikal venstreside som kan stoppe nyliberalisme, rasisme og krig. Det har gått ett år siden stortingsvalget, men de store snuoperasjonene i norsk politikk lar vente på seg. I mange land har det dukket det opp nye partier til venstre for det etablerte sosialdemokratiet, som Linkspartei i Tyskland og Respect i England. Trenger den norske venstresida et nytt parti?
Innledere: Marte Mjøs Persen, Rød Valgallianse, Monika Ustad, Internasjonale Sosialister, Knut Kjeldstadli, Sosialistisk Venstreparti, Athar Ali, Norsk Innvandrerforum.
Arrangør: Internasjonale Sosialister og Rød Valgallianse Sted: Rom 4


Lørdag 1000-1200
6-timersdagen - gull verdt! Har Norge råd? Er jobben livets viktigste innhold? Den ukjente historien til 6-timersdagen i Norge og USA blir presentert på dette møtet, og vi vil ta opp rollen til både myndighetene og partene i arbeidslivet. Lysbildeforedrag ved For 6-timersdagen.
Innledere: Astri Melheim og Maren Rismyhr fra For 6-timersdagen.
Arrangør: Kvinner på tvers
Sted: Blå Salong

les mer på http://www.globalisering.no

2 comments:

Ronny K said...

Litt kjedelig om neste års globkonf skulle inneholde de samme møtene som årets vel?

Forøvrig kan jeg anbefale omicronlines oppsummering av arrangementet på http://www.omicronline.org/site/archives/00000177.shtml

:)

jokke said...

Nå fikk jeg ikke med meg noe mer enn standsområde, så jeg synes det å kjøre samme programmet høres ut som en god ide for min del.