Saturday, September 23, 2006

Thank you for smoking"Denne satiren over lobbyister og dobbeltmoral i tobakksindustrien inneholder en skildring av et overfall som kan virke forstyrrende på yngre barn. " er medietilsynets sensur. Men røykepropaganda på film har de godt av, ihvertfall så følger medietilsynet oppfilmens budskap.

Massemorder Nick Naylor er tobakksindustriens fremste mediatalsmann. Over hele USA representerer han Big Tobacco på TV, ved bestikkelser og hver uke spiser han middag med mediatalsmann og kvinnen til forholdsvis Big GUNS og Big Alcohol.

Filmens potensiale til å være kritisk til en stor industri forsvinner bort i denne lette komedien som du bare trenger å være 7 år for å se.

og til slutt... Takk for at det fins røykere

No comments: