Monday, September 06, 2010

Konkurranseutsettingas skitne ansikt

Den 23. august gjennomførte politiet og Arbeidstilsynet razzia mot RenoNorden AS. I Oslo og 90 andre kommuner har RenoNorden vunnet kontrakter på konkurranseutsatt søppeltømming. Nå anklages RenoNorden for grov og kanskje ulovlig utnyttelse av østeuropeiske arbeidere.

Renovasjonsetatens Fagforening sine facebook sider kan vi lese at de har erfart at ansatte blir sendt ut av landet hvis de fagorganiserer seg, skader seg eller blir syke. At mange av arbeiderne ikke har fått nødvendige kurs eller opplæring.

RenoNorden tømmer avfallet til rundt 1,7 millioner nordmenn. De hadde en omsetning på 380 millioner i 2009. Og i løpet av ti år er det private overskuddet fra søppelkjøringen oppe i 232 millioner. Inntektene kommer fra våre skattepenger.

Gjennom Argentum (et statlig investeringsselskap) har staten investert over 700 millioner i Reno Norden. Her må næringsminister Giske ta ansvar å rydde opp i sine investeringer. Oslo og andre kommuner må nå se at konkurranseutsettinga fører til sosial dumping, og ta ansvar for at søpla vår blir henta på en ren måte.

Innlegget har stått på trykk i Klassekampen lørdag 4. september med overskriften Konkurranseutsatt søppel

2 comments:

Anonymous said...

Kanskje noen bør gjøre en liten innsats for å sjekke fakta i saken før man kommer med så kraftige påstander og insinuasjoner. Ansatte som jobber i Reno Norden trives jo svært godt og de tillitsvalgte støtter ledelsen. I følge oppslag i Romerikes blad og Dagbladet i forrige uke trives de svært godt, og kjenner meg ikke igjen i de "bilder" som er gitt gjennom mediene. Og forresten...er det noe galt i konkurranseutsetting da ?

jokke said...

Jeg kommenterer her en sak som det stått flere artikler om i Dagbladet. Manifest senter for samfunnsanalyse har skrevet en rapport om det. Og jeg har lest på de fagorganisertes facebook side om hva de har hørt. Faktaene kommer defra.

Jeg tror mange liker jobben sin som søppeltømmer, også i RenoNorden. Det er en flott og viktig jobb som blir gjort. Men som Dagbladet m.fl. har avslørt så virker det som ikke alt er som det skal, for alle, i RenoNorden.

Poenget er at jeg er mot konkurranseutsetting for det nesten alltid går på bekostning av arbeidstagerne, og at eierne stikker av med profitter fra våre skattepenger.