Tuesday, August 10, 2010

Ikke mer eller mindre, men rettferdig skatt

Høyre vil ha ned skattene. Arbeiderpartiets partisekretær sier at de en gang i framtida skal opp. Men spørsmålet bør ikke være om skattene generelt skal opp eller ned, men hvordan gjøre systemet rettferdig.

Regjeringa har bundet seg til Høyres skattenivå fra 2004, i hvert fall fram til 2013. Om det er mye eller lite kommer jo an på hva vi får igjen for å betale skatt. Skal skatten senkes må man kutte i velferdstilbud og ønsker man store velferdsreformer så må man øke skatten. Hvis man ikke vil bruke av de pengene vi har i oljefondet.

Utfordringene med dagens skattesystem er at noen betaler for mye, mens andre betaler for lite. Rødt ønsker et mer sosialt rettferdig skattesystem der de rike betaler mer og de med mindre inntekter betaler mindre. Rødt vil ha et enkelt og progressivt skattesystem, med hovedvekt på direkte skatt på inntekt og formue. Kapitalinntekter bør skattelegges på samme måte som lønnsinntekt. Og de som tjener under 3 G skal fritas fra å betale skatt. Forbruksskatten, også kalt merverdiavgiften, bør avskaffes på tjenester og vanlige husholdningsvarer. Det ville gitt oss et mer rettferdig skattesystem.

2 comments:

Ole G said...

Hvordan kan det være rettferdig om ikke alle betaler likt?
Det kan da ikke være rettferdig at noen skal bestemme at noen skal betale mer av sin inntekt enn andre?

Rettferdighet må jo være at alle betaler det samme og ikke gjøre forskjell på folk?

jokke said...

Ole G, du har et helt annet syn på hva som er rettferdig. Jeg mener det blir mer rettferdig når summen du har å leve for blir mest mulig likt. Det betyr at de som tjener mer må bidra med litt ekstra, mens de som tjener minst får beholde litt ekstra. Enkelt og rettferdig.