Monday, August 10, 2009

Lavere skatt for lave inntekter

Synovate har gjort en undersøkelse for Skattebetalerforeningen som viser at mange i dette landet ikke er fornøyd med fordelingen i skattesystemet. 64 % av de spurte mener at folk med inntekt under 350.000 kroner betaler for mye skatt. Rødt er et parti som vil omfordelle skattebyrden. Rødt vil ha lavere skatt for lave inntekter, og høyere skatt for høye inntekter.

Dagens byråkratiske og innfløkte skattesystem er skreddersydd for det rikeste mindretallet. For å sikre at de slipper billig unna, er det innført ordninger som er ekstremt kompliserte og kostbare å administrere og som åpner utallige smutthull.

Formueskatten er lagt opp slik at lønnstakere og pensjonister med noen sparekroner i banken blir kontrollert til siste krone, mens de med høye formuer og gode skatterådgivere i praksis kan betrakte den som en frivillig skatt.

Rødt vil i stedet ha et enkelt og progressivt skattesystem, med hovedvekt på direkte skatt på inntekt og formue. Inntektsskatten bør senkes for lave inntekter, samtidig som de med svært høye inntekter bør betale høyere skatt enn i dag. Aksjeutbytte må beskattes fullt ut. Kapitalistenes ulike inntekter fra det arbeidet andre har utført, kalles kapitalinntekt. Rødt mener at slike inntekter bør skattlegges hardere enn inntekt fra eget arbeid. Skattesystemet må utformes slik at det ikke lenger lønner seg å drive med finans- og eiendomsspekulasjon fremfor å investere i nyttig produksjon og tjenesteyting. Rødt vil ha et skattesystem som tar fra de rike og gir til de fattige.

No comments: