Tuesday, June 16, 2009

Rødt vil fjerne levealderjustering og indeksering av pensjonen

Rødt er fornøyd med resultatet i årets tariffoppgjør som viderefører bruttordninga i offentlig sektor. Fortsatt bruttoordning har sikret flere tusen framtidige pensjonister en trygg pensjon å leve av. Desverre er det sånn som flere aviser har pekt på de siste dagene at dagens unge ansatte i offentlig sektor vil få en dårligere pensjon enn de eldre på grunn av pensjonsreformen. Levealderjustering og indeksering gjør at dagens ungdommer må klare seg med mindre pensjon enn deres foreldre. Indeksering betyr at lønnsveksten til pensjonister skal være dårligere enn
lønnsmottakere. Levealderjustering vil si at pensjonen din skal smøres tynt ut over antall år kullet ditt er forventet å leve. Pensjonsreformen tar ikke hensyn til at det er store forskjeller i levealder i Norge etter hvor du bor og hvilket yrke du har.

Rødt har hele tiden vært motstandere av pensjonsreformen fordi den vil gi nesten alle arbeidstakere i landet en dårligere pensjon. Vi vil inn på Stortinget til høsten for å sloss for et bedre pensjonsystem. Vi skal foreslå å fjerne levealderjustering og indeksering av pensjonen din.

3 comments:

Magnus said...

Men hva er da Rødts alternativ?

jokke said...

takk for kommentar Magnus. Rødt sitt alternativ til pensjonsreformen er først å beholde systemet med den gamle folketrygda som har vært velfungerende i over 4 tiår. Rødt vil også øke utbetalingene til minstepensjonistene til 3 ganger grunnbeløpet.

Altså vi vil ikke spare penger på pensjon. Heller satse på økt verdiskapning.

Magnus said...

Takk for svar. Det har vært velfungerende fordi man til ennå ikke har vært nødt til å møte forpliktelsene som ligger i dagens system.