Thursday, June 04, 2009

Appell på Tamildemo

Jeg holdt denne appellen på en demonstrasjon utenfor Stortinget fredag 29 mai 2009:

Kjære tamilske venner!
Takk for at jeg fikk anledning til å være med på denne markeringen i dag!

Det er dessverre fortsatt nødvendig å demonstrere, da tamiler i tusentall står i fare for å miste livet og bli utsatt for overgrep på Sri Lanka – 10 dager etter at det siste store slaget skjedde.

Jeg skal hilse fra Erling Folkvord, som dessverre ikke kunne møte på grunn av at han jobber kveldsskift i dag.
Jeg skal også hilse fra leder i Rødt, Torstein Dahle, som i dag har sendt brev til Statsminister Stoltenberg der han krever At Norge må gå i spissen for en anerkjennelseskampanje for tamilenes rett til selvbestemmelse.

Bassert på FN-kilder skriver New York Times at over 20 000 sivile kan ha blitt drept i de siste ukene da regjeringshæren på Sri Lanka nedkjempa LTTEs militære styrker. Sri Lankas regjering følger nå opp dette med overgrep som krever nye lidelser og daglige dødsfall blant den tamilske sivilbefolkningen.

Rundt 300 000 tamiler er i realiteten holdt i fangeleire, hvor den lankesiske hæren driver klappjakt på angivelige medlemmer og sympatisører av LTTE.

Avvisningen av å slippe til internasjonale observatører og hjelpeorganisasjoner gjør at regjeringssoldatene kan drive sine systematiske og grusomme overgrep mot uskyldige tamiler. Det forsterker også den umiddelbare nøden til de hundretusener som er i fangeleirene og de krigsherjede områdene.

Foruten å kreve internasjonal tilgang til leirene og krigsområdene, er det avgjørende for den videre prosessen at tamilenes rett til selvbestemmelse blir slått fast av det internasjonale samfunnet.

Her kan den norske regjeringen gå i spissen og dermed få satt dette på dagsorden.

Det finnes ingen varig løsning på konflikten på øya uten at dette prinsippet blir anerkjent og lagt til grunn for de politiske forhandlingene som må komme.

Verken den nåværende singalesiske regjeringen, eller andre, kan knekke tamilenes kamp for sine legitime rettigheter.

Nå gjelder det at det internasjonale samfunnet presser på for å unngå at flere tamiler rett og slett skal bli myrdet
-og sørge for at de som er internert i fangeleirene blir sluppet fri
-og at humanitær og annen økonomisk hjelp kommer fritt fram til de trengende.

Men et overordnet krav både i denne fasen, og i kommende politiske forhandlinger, må være at tamilene får råderett over sin egen skjebne, at det må bli slutt på undertrykking og diskriminering.

Det blir ingen varig løsning uten tamilsk rett til selvbestemmelse!

Vi må fortsette å slåss for at Norge skal ta et klart standpunkt her!

No comments: