Tuesday, November 26, 2013

Kapitalismen er rå!

Kommentarartikkel til Lokal tillit januar 2013

Det er få nedbemmaningsprosseser som får så mye spalteplass som de i de store mediehusene. Det kan jo henge sammen med at avisfolk liker å lese om avisfolk. Og at dette er en slags redaksjonell solidartiet mellom mediehusene. Det siste halvåret har det blitt noen spaltemeter om norges to største mediahus Schibsted og Amedia. Som begge har planlagt eller gjennomført store nedbemmanninger.

Kapitalismen er rå i medienorge. Eierne av mediehusene har store utbyttekrav. En tøff konkuranse har skapt noen få store selskaper. Effektiviseringskrava fra styrene fører til nedbemmaning, sentralisering og utskilling. For eksempel kan kontorfunksjoner som tidligere var en del av avisa kan utskilles i egne selskap som bare driver med annonser eller kundeservice.

Karl Marx pekte på hvordan arbeiderene ble fremmedgjort gjennom kapitalismens produksjonsform. Fremmedgjøring går ut på at produktet en arbeider produserer blir skilt fra arbeideren, fordi det er kapitalisten som eier produktet og kontrollerer produksjonsprosessen. Produktet framstår derfor for arbeideren som noe "fremmed", og som hun eller han ikke har kontroll over.

Får å lage en avis trenger du mange forskjellige yrker. Men når du da tar for eksempel kundeservice vekk fra avisa så forsterkes denne fremmedgjøringa Marx snakka om. Du slutter å være en del av de som lager avis, og begynner å bli en som lager kundeservice. Blir du itillegg sentrlisert vekk fra området avis kommer ut i. Så ser du ikke den fysiske avisa i kiosken eller på butikken. Og produktet som du faktisk er med å lager blir enda mere “fremmed” for deg.

Fremmedgjøringa er en av kapitalens måter å herske over arbeiderklassen på. Derfor er kamp mot nedbemmaning, sentralisering og utskilling sentralt for fag- og arbeiderbevegelsen. Det handler om hvordan vi vil at samfunnet og livene våre skal være.

No comments: