Friday, November 30, 2012

Hvordan små penger blir store

Osloby.no melder at det er lønnsomt å privatisere halvparten av kommunens barnehager, og at Oslo kommune vil spare 380 millioner. Bakgrunnen er en rapport skrevet av konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) på oppdrag fra kommunen.

Man må ned til siste avsnitt i saken for å finne ut at de 380 millionene er hva man sparer på 10 år, altså at man i snitt bare sparer 38 millioner kroner på privatisere halvparten av Oslo kommunes barnehager. Når Oslo kommune har driftsutgifter på 5,3 milliarder til barnehager så betyr det at spare muligheten i følge rapporten bare er sju promille.

Men overskriften "Kan spare 7 promille på privatisering" har kanskje ikke den politiske effekten, som er ønsket.

(Innlegget sto trykk i Aftenpostens Aften utgave 29. november på side 20)

No comments: