Tuesday, April 21, 2009

Hvis alle stemte som Fellesforbundet...

På lørdag den 18 april kunne Dagsavisen referte en mennigsmåling Synovate hadde gjort for å finne ut hva fellesforbundets medlemmer stemmer. Ap var den store vinneren med 58% foran FrP med 25%. I bunn fulgte Høyre 6%, Sp og SV 3%, Rødt 2%, V og Krf 1%.

Så jeg tenkte la oss se hvordan Stortinget ville sett ut med samme stemmefordeling som Fellesforbundet. Jeg kjørte talla gjennom mandatberegningsprogrammet Celius. Og det ga følgende mandatfordeling:

Ap: 108 representanter (+47)
Frp: 47 representanter (+9)
H: 11 representanter (-12)
Rødt: 2 representanter (+2)
SV: 1 representant (-14)
Resten får ingen. Så da ser man hvordan sperregrensa kan slå ut halvparten av alle norske partier hvis alle stemte som fellesforbundet.

No comments: